Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CUPƠ (HIỆU ỨNG)

sự liên kết cặp đôi của các điện tử tự do trong kim loại - gọi là cặp Cupơ xảy ra do xuất hiện lực hút giữa các điện tử khi điện tử tương tác với dao động của mạng tinh thể kim loại trong một số điều kiện xác định. Là nguyên nhân gây ra hiện tượng siêu dẫn. Do nhà vật lí lí thuyết Hoa Kì Cupơ (L. Cooper) phát minh (1956).