Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN TRƯỜNG

một dạng biểu hiện của trường điện từ do điện tích hoặc từ trường biến thiên tạo ra, đặc trưng bằng vectơ cường độ điện trường . ĐT do điện tích đứng yên sinh ra gọi là trường tĩnh điện. Tuy nhiên, sự đứng yên chỉ là tương đối nên việc phân biệt ĐT và từ trường phụ thuộc vào hệ quy chiếu dùng để quan sát. Xt. Điện; Trường điện từ.