Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN

dòng điện xoay chiều biến đổi theo hàm hình sin của thời gian i = Imaxsin (ωt + φ); trong đó i là trị số tức thời của dòng điện; Imax - biên độ (trị số cực đại); ω - tần số góc; φ - pha ban đầu; t - thời gian. Số chu kì trong 1 giây gọi là tần số f :

 

Trong công nghiệp, thường dùng DĐHS có f = 50 Hz, hoặc f = 60 Hz. DĐHS hiện nay đang được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp do những ưu điểm về kinh tế và kĩ thuật.