Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VĂN PHÒNG GIỜ QUỐC TẾ

  cơ quan trung tâm của "Tổ chức Giờ Quốc tế". Có nhiệm vụ xác định, lưu giữ và thông báo giờ chính xác. Thành lập từ 1920 và điều phối hoạt động của các cơ quan giờ quốc gia. Trụ sở đặt tại Pari.