Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÊTECTƠ BỨC XẠ HẠT NHÂN

máy ghi các bức xạ hạt nhân dựa trên những hiện tượng xảy ra (như ion hoá, kích thích nguyên tử, phát bức xạ Vavilôp - Chêrenkôp, vv.) khi vi hạt tích điện phóng qua các chất. Những hạt không mang điện được ghi bởi những hạt mang điện thứ cấp (hạt sinh ra khi chúng tương tác với môi trường như: với nơtron là proton hay các hạt lùi, với lượng tử gamma là các electron, vv.). Có nhiều loại ĐBXHN: loại để đếm – buồng ion hoá, ống đếm tỉ lệ, ống đếm Gaigơ - Muylơ, ống đếm nhấp nháy, đêtectơ bán dẫn, vv.; loại để chụp ảnh vết các vi hạt trong những môi trường khác nhau (đêtectơ vết) – nhũ tương ảnh hạt nhân, buồng bọt, buồng tia lửa, vv. Xt. Bức xạ; Chêrenkôp - Vavilôp (Bức xạ); Ống đếm Gaigơ.