Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÊM TRẮNG

đêm sáng trời vào mùa hè, khi hoàng hôn kéo dài sang cả bình minh. Thực tế là không có đêm. Quan sát thấy ở các vĩ độ cao hơn 60o Bắc và Nam, khi tâm Mặt Trời vào lúc nửa đêm xuống thấp hơn đường chân trời không quá 7o. Thời gian có ĐT phụ thuộc vào vĩ độ. Vd. ở 60o vĩ Bắc [Xanh Petecbua (Sankt Peterburg)] thời gian đó kéo dài từ 11.6 đến 2.7 hằng năm. Xt. Hoàng hôn.