Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÊM CỰC

khoảng thời gian mà Mặt Trời không mọc lên khỏi đường chân trời ở các vĩ độ cao vì trục quay của Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo của nó. Xuất hiện ở phạm vi từ vòng cực (dài đến 24 giờ) đến cực Bắc hoặc cực Nam tương ứng (6 tháng từ Thu phân đến Xuân phân). ĐC ở hai bán cầu xảy ra vào hai nửa thời gian khác nhau trong năm. Do có hiện tượng khúc xạ của ánh sáng nên thời gian ĐC bị rút ngắn lại. Vd. ở 76o vĩ Bắc hoặc Nam thời gian ĐC kéo dài khoảng 99 ngày. Xt. Trái Đất; Ngày.