Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BUỒNG ĐỐT KHÍ

buồng đốt nhiên liệu thể khí và chuyển nhiệt lượng bằng cách bức xạ đến các bề mặt hấp thụ tia bức xạ trong buồng đốt. Mặt trong buồng đốt được lót gạch chịu lửa. Nhiệt độ trong buồng đốt cao 1.000 - 1.400 oC, do có hỗn hợp không khí và khí đốt thổi vào buồng bị đốt cháy ngay. Ưu điểm của loại buồng đốt này là có khả năng đốt một khối lượng nhiên liệu rất lớn. BĐK thường trang bị cho các nồi hơi nước và các tổ hợp nồi hơi.