Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯƠNG LƯỢNG CƠ CỦA NHIỆT

 năng lượng cơ tương đương với một đơn vị nhiệt lượng, bằng 4,185 J/cal. Trong hệ đơn vị SI, vì nhiệt lượng và cơ năng đều đo bằng đơn vị Jun nên khái niệm "ĐLCCN" trở nên không cần thiết như trước đây.