Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯỜNG CHÍNH TRƯA

đường nối điểm Bắc và điểm Nam trên mặt phẳng chân trời, trong hệ toạ độ chân trời. Lúc chính trưa (chính ngọ), bóng các vật đều rơi vào ĐCT.