Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠI HÙNG

(; L. Ursa Major; nghĩa đen: gấu lớn; cg. Bắc Đẩu), Chòm sao ở phương Bắc gồm 7 sao sáng: 4 sao xếp thành hình thang và 3 sao xếp thành một đường hơi gấp khúc, tạo thành hình trông giống cái gàu sòng úp sấp với cán hơi gãy. Thường được dùng để xác định hướng bắc, vì 2 sao cuối của hình thang nằm thẳng hàng với sao Bắc Cực (là sao chỉ đúng hướng bắc).

 


Đại Hùng

1. Đại Hùng; 2. Tiểu Hùng; 3. Sao Bắc Cực