Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÔNG ĐẶC

sự chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn. Phân biệt: 1) ĐĐ thông thường: sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn ở nhiệt độ không xác định, hình thành vật rắn vô định hình, vd. thuỷ tinh. 2) Sự kết tinh: quá trình ĐĐ ở nhiệt độ xác định (còn gọi nhiệt độ ĐĐ hoặc nhiệt độ nóng chảy), hình thành chất rắn tinh thể, vd. kim loại. Xt. Chất lỏng; Chất rắn.