Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÔNG CHÍ

(cg. giữa đông), tên tiết khí hậu (x. Tiết) thứ hai mươi tư trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày từ 22.12 đến 5.1 năm sau hằng năm.