Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN TỬ ÔGIÊ

điện tử được phát ra từ nguyên tử bởi quá trình như sau. Khi lớp vỏ điện tử bên trong (lớp K) bị khuyết điện tử, một điện tử của lớp vỏ bên ngoài có thể nhảy mức, điền vào chỗ khuyết trên. Điện tử nhảy từ mức ngoài vào mức trong sẽ có năng lượng dư ra, phát thành photon. Photon này có thể va chạm với một điện tử khác làm nó bắn ra ngoài, chính là điện tử Ôgiê [gọi theo tên nhà vật lí người Pháp Ôgiê (P. V. Auger)]. Nghiên cứu tính chất của ĐTÔ người ta thu được phổ ĐTÔ; phổ này cho nhiều thông tin về nguyên tử phát ra ĐTÔ và môi trường xung quanh nó.