Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

dòng điện có chiều biến đổi theo thời gian. Theo nghĩa hẹp, là dòng điện biến đổi tuần hoàn có trị số trung bình sau một chu kì bằng không. DĐXC được sử dụng nhiều nhất là DĐXC hình sin (gọi tắt: dòng điện hình sin). Xt. Dòng điện hình sin.