Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DÒNG ĐIỆN CHUẨN DỪNG

dòng điện biến đổi tương đối chậm, khiến cho vào bất cứ thời điểm nào giá trị của cường độ dòng điện trên tất cả các tiết diện của mạch chính đều có cùng một giá trị. Có thể áp dụng các định luật (Ôm và Jun - Lenxơ) của dòng điện không đổi cho các giá trị tức thời của cường độ và thế hiệu của DĐCD. Vd. dòng điện có tần số nhỏ hơn vài chục Hec thì có thể coi là chuẩn dừng. Xt. Dòng điện một chiều.