Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐO LƯỜNG NHIỆT ĐỘ

 một ngành của vật lí học, chuyên nghiên cứu về các phương pháp đo nhiệt độ. Nhiệm vụ chính của ĐLNĐ là xây dựng phương pháp lập chuẩn nhiệt độ, làm các mẫu chuẩn và thiết kế, chế tạo các máy đo nhiệt độ.