Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÀI KHÍ TƯỢNG

cơ quan khoa học quan sát đo lường khí tượng, nghiên cứu những hiện tượng khí tượng bằng những thiết bị nghiên cứu đặc biệt không có ở các trạm khí tượng thông thường.