Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẢO VẠCH

hiện tượng vạch sáng của quang phổ phát xạ của một chất khí, biến thành vạch tối (vạch hấp thụ) khi một chùm ánh sáng có phổ liên tục đi qua chất khí ấy để vào máy quang phổ. Nguyên nhân do chất khí đã hấp thụ bức xạ có cùng tần số với bức xạ mà nó phát ra. Vd. các vạch tối, trong quang phổ Mặt Trời được Fraohôfơ (J. von Fraunhofer, 1787 - 1826) quan sát lần đầu, là do quang phổ liên tục, mà lớp ngoài của Mặt Trời phát ra, khi đi qua khí quyển của Mặt Trời đã bị các chất khí trong khí quyển ấy hấp thụ. Xt. Quang phổ; Vạch Fraohôfơ.