Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIRĂC P. A. M.

(Paul Adrien Maurice Dirac; 1902 -  84), nhà vật lí Anh, cùng với một số tác giả khác đã sáng lập ra cơ học lượng tử. Đưa ra thống kê Fecmi - Đirăc, lí thuyết lượng tử tương đối tính của electron - trong đó chỉ ra sự tồn tại của phản hạt electron (tức là pozitron), sự sinh và sự huỷ cặp, phương pháp lượng tử hoá thứ cấp. Đặt cơ sở cho điện động lực học lượng tử và còn đóng góp cho một số vấn đề cơ bản khác của vật lí. Giải thưởng Nôben vật lí (1933) cùng với Srôđingơ (E. Schrödinger; dạng phiên âm khác: Sruêđingơ).


Đirăc P. A. M.