Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ TỪ THIÊN

 (cg. độ lệch từ, độ lệch kim nam châm), góc tạo thành δ giữa kinh tuyến địa lí (phương bắc nam) và kinh tuyến từ tại điểm đã cho trên mặt đất. Độ lớn của δ có dao động ngày đêm, trong năm và nhiều năm, chịu ảnh hưởng của bão từ. Nếu cực bắc của kim la bàn lệch khỏi kinh tuyến địa lí về phía đông thì δ có giá trị dương, lệch về phía tây δ có giá trị âm. Ở Việt Nam, ĐTT biến đổi từ –1o ở Cao Bằng đến 0o ở Đà Nẵng và đạt +1o tại Cà Mau (theo số liệu 1975). Việc xác định chính xác giá trị của δ rất cần thiết trong định vị hàng hải, hàng không.