Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ XENXIUT

đơn vị nhiệt độ ngoài hệ, gọi theo tên nhà thiên văn học và vật lí học Thuỵ Điển Xenxiut (A. Celsius), kí hiệu oC theo thang chia nhiệt độ thực dụng quốc tế, trong đó nhiệt độ điểm ba của nước là 0,01 oC, còn nhiệt độ sôi của nước ở áp suất khí quyển bình thường là 100 oC. Xt. Điểm ba.