Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ TỰ CẢM

(kí hiệu: L), đại lượng đặc trưng cho tính chất từ của một mạch điện kín, bằng tỉ số giữa từ thông Φ do dòng điện chạy trong mạch ấy gửi qua diện tích giới hạn bởi vòng dây dẫn và cường độ dòng điện I chạy trong mạch: L = Φ/I. Trong hệ SI, ĐTC được đo bằng henry (H): 1 henry = 1 vêbe/1 ampe. Xt. Từ thông.