Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ TỪ KHUYNH

(kí hiệu: I), góc tạo thành giữa vectơ từ trường Trái Đất với mặt phẳng nằm ngang tại điểm khảo sát (x. Từ trường Trái Đất). Ở Việt Nam, ĐTK biến đổi từ I = 31o tại Sa Pa đến I = 0o tại Cà Mau (theo số liệu đo đạc 1975).

 


Độ từ khuynh; Độ từ thiên

δ – Góc chỉ độ từ thiên tại vị trí O;

І    Góc chỉ độ từ khuynh tại vị trí O;

OK – Phương của kinh tuyến địa lí đi qua điểm O;

Vectơ từ trường Trái Đất tại điểm O.