Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DẪN ĐIỆN

khả năng của vật chất có thể dẫn dòng điện nhờ vào các điện tích di động (phần tử mang dòng điện) có trong vật chất. Phân biệt theo phần tử mang dòng điện: điện tử (vd. kim loại, bán dẫn, polime...); ion (vd. dung dịch điện phân) và hỗn hợp điện tử - ion (trong môi trường plasma). Khả năng DĐ được đặc trưng bằng điện dẫn suất (б). Theo trị số của б, vật chất được chia thành 3 nhóm: dẫn điện (б > 106 S/m); bán dẫn (10–8 S/m < б=""><>6 S/m) và cách điện (б <>–8 S/m); б đo bằng simen trên mét (S/m). Xt. Điện dẫn suất.