Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VAVILÔP X. I.

  (Sergej Ivanovich Vavilov; 1891- 1951), nhà vật lí Nga, chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô từ 1945. Có nhiều công trình nghiên cứu về quang học và hiện tượng phát quang. Xt. Bức xạ Chêrenkôp – Vavilôp.