Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ QUANG DẪN

sự gia tăng độ dẫn điện của chất bán dẫn dưới tác dụng của ánh sáng. Tính quang dẫn của nhiều chất được ứng dụng trong nhiều dụng cụ đo ánh sáng, điều khiển tự động, vv. Xt. Quang dẫn.