Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT SVACSIN

 đối với một khoảng giá trị nhất định của thời gian lộ sáng t thì độ đen của ảnh tỉ lệ với tích Etp; E - độ chiếu sáng, p ≈ 0,7 - 0, 9 là hằng số Svacsin; p tuỳ thuộc vào loại vật liệu ảnh. Do nhà thiên văn học Đức Svacsin (K. Schwarzschild) nêu ra (1899).