Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT PHỔ BIẾN HẤP DẪN

 x. Định luật hấp dẫn phổ quát.