Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

 (cg. nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học), định luật tổng quát của thiên nhiên, theo đó năng lượng của một hệ kín có giá trị không đổi, mặc dù năng lượng chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc phân bố lại giữa các phần của hệ. Nếu hệ không kín thì độ tăng (hay giảm) của năng lượng đúng bằng độ giảm (hay tăng) năng lượng của môi trường ngoài. Là hệ quả của tính đối xứng thể hiện tính chất đồng nhất của thời gian. Xt. Thời gian.