Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DAO ĐỘNG TẮT DẦN

sự yếu dần của dao động theo thời gian do hệ dao động mất dần năng lượng. DĐTD trong các hệ cơ học chủ yếu do ma sát và do sóng đàn hồi trong môi trường xung quanh gây ra.

Sự tắt dần dao động làm cho hệ cơ học chuyển đến trạng thái cân bằng.