Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐA CỰC

hệ điện tích có đặc trưng xác định bởi trường điện do hệ này tạo ra ở khoảng cách lớn hơn so với kích thước của hệ. Vd. lưỡng cực điện là ĐC bậc 2 gồm một điện tích dương và một điện tích âm có cùng giá trị tuyệt đối, tứ cực là ĐC bậc 4 gồm hai lưỡng cực đặt thành hình bình hành. Xt. Lưỡng cực; Tứ cực.