Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC

 động cơ mà lực đẩy là phản lực của luồng chất khí phụt ra từ buồng đốt. Thường đặt trên các máy bay, tên lửa, vv. Có 2 loại ĐCPL: loại hút không khí vào để đốt nhiên liệu, và loại mang cả nhiên liệu và chất oxi hoá. Loại sau có thể chuyển động trong khoảng không gian không có không khí giữa các thiên thể và là phương tiện để thực hiện du hành vũ trụ. Pháo thăng thiên là ĐCPL đơn giản nhất.