Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ DẪN ĐIỆN

đại lượng vật lí đặc trưng khả năng dẫn dòng điện trong các chất, xác định bởi công thức j = σE; trong đó, j là mật độ dòng điện xuất hiện dưới tác dụng của điện trường E; σ – độ dẫn điện đo bằng đơn vị S/m trong hệ SI. Xt. Dẫn điện.