Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VAN ĐÊ VAN I. Đ.

(Johannes Diederik van der Waals; dạng phiên âm khác: Van Đê Vanxơ I. Đ.; 1837 - 1923), nhà vật lí học Hà Lan. Đã tìm ra phương trình trạng thái của khí thực, gọi là phương trình Van Đê Van (1873). Giải thưởng Nôben về vật lí (1910).

 

Van Đê Van I. Đ.