Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DỊCH CHUYỂN LAMBƠ

dịch chuyển nhỏ về năng lượng của điện tử so với khi coi nó là tự do. Nhưng theo điện động lực học lượng tử, ảnh hưởng lên điện tử của trường do chính nó sinh ra lại phụ thuộc vào trạng thái của điện tử. Do đó DCL có liên quan đến cấu trúc siêu tinh tế của vạch phổ. Xt. Lambơ U. Ơ.; Điện động lực học lượng tử.