Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG HỒ THIÊN VĂN

đồng hồ có độ chính xác cao sử dụng trong quan sát thiên văn. Những loại ĐHTV chính xác hiện đại: đồng hồ quả lắc (sai số hàng ngày 5.10–4 s); đồng hồ thạch anh (sai số hàng ngày 10–8 s). Vào những năm 60 thế kỉ 20 đã xuất hiện đồng hồ lượng tử. Nó cho phép xác định thời gian với độ chính xác cao mà không cần đến các quan sát thiên văn.