Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠI THỬ

(nghĩa đen: nắng to), tên tiết khí hậu (x. Tiết) thứ mười bốn trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày 23.7 đến 7.8 hằng năm.