Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẠCH FRAOHÔFƠ

vạch tối xuất hiện trong quang phổ Mặt Trời do hấp thụ chọn lọc bức xạ Mặt Trời bởi các nguyên tử khí trong khí quyển Mặt Trời và khí quyển Trái Đất. Do nhà vật lí học người Anh Ulơxtơn (W. H. Wollaston) phát hiện (1802), sau đó được nhà vật lí học người Đức Fraohôfơ (J. von Frauhofer) nghiên cứu chi tiết (1814), xác định vị trí của 576 trong số 25 nghìn VF, có các vạch A (ở vùng đỏ xa), B (ở vùng đỏ), do hấp thụ oxi của khí quyển Trái Đất, vv. Có thể dùng khái niệm VF cho quang phổ các sao. Xt. Quang phổ.