Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỀU TẦN

 sự biến đổi tần số dao động của máy phát dưới tác dụng của điện áp điều chế. Sự ĐT được sử dụng chủ yếu trong vô tuyến điện thoại, vô tuyến điện báo, đo từ xa, truyền hình (để phát hình kèm theo âm). So với điều biên, sự ĐT cho phép giảm tác dụng của nhiễu trong khi thu (x. Điều biến dao động).