Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CƯỜNG ĐỘ TỪ TRƯỜNG

đại lượng đặc trưng về phương diện lực của từ trường trong chân không (hoặc trong các chất từ yếu), được xác định bằng tỉ số giữa giá trị lớn nhất của mômen quay, tác dụng lên khung có dòng điện chạy qua và đặt trong từ trường đều, với mômen từ của dòng điện trong khung. Kí hiệu H. Trong hệ SI, đơn vị của CĐTT là A/m.