Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BEN

(kí hiệu: B), đơn vị ngoài hệ không thứ nguyên, để đo tỉ số hai giá trị công suất P1 và P2; được xác định bằng lg. Dùng trong kĩ thuật truyền và xử lí sóng âm thanh và sóng điện từ để đánh giá mức áp suất âm thanh, mức khuếch đại, mức suy giảm. Thường dùng ước của B là đêxiben; kí hiệu dB, 1 dB = 0,1 B.