Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỐC VŨ

tên tiết khí hậu (x. Tiết) thứ tám trong năm; nghĩa đen: mưa rào. Chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày từ 20.4 đến 5.5 hằng năm.