Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỈNH LƯU

biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. Thiết bị dùng để CL gọi là bộ CL, trước đây dùng đèn điện tử hai cực (kenotron), hiện nay dùng điôt bán dẫn. Xt. Điôt.