Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CƠ HỌC THIÊN THỂ

 ngành của thiên văn học, nghiên cứu chuyển động của các thiên thể, đặc biệt là các thiên thể của hệ Mặt Trời, dựa trên cơ sở định luật vạn vật hấp dẫn. CHTT nghiên cứu chuyển động tịnh tiến (các hành tinh quanh Mặt Trời, các vệ tinh quanh hành tinh), chuyển động quay, hình dáng và bề mặt của các thiên thể. Phần CHTT nghiên cứu các vấn đề liên quan đến bài toán nhiều vật và các phương pháp tính quỹ đạo không bị nhiễu loạn được gọi là thiên văn học lí thuyết. Việc nghiên cứu chuyển động của các thiên thể trong hệ Mặt Trời đã bắt đầu từ khi có thuyết "Mặt Trời là trung tâm" (tên quen gọi: “Nhật tâm”; 1543) của Kôpecnich (N. Koppernick), được phát triển đầu thế kỉ 18 nhờ các định luật Kêplơ và nhất là từ khi Niutơn (I. Newton) tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn (1687). CHTT có bước phát triển mới sau khi xuất hiện thuyết tương đối rộng của Anhxtanh (A. Einstein; 1913). CHTT đã góp phần hoàn thiện việc tính lịch. Từ những năm 50 thế kỉ 20, CHTT có thêm đối tượng mới là các thiên thể nhân tạo (vệ tinh nhân tạo, tàu vũ trụ, trạm tự động giữa các hành tinh) và máy tính điện tử là công cụ quan trọng để giải các bài toán phức tạp.