Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CƠ HỌC CỔ ĐIỂN

 bộ phận của vật lí học nghiên cứu chuyển động cơ học của các vật vĩ mô, có vận tốc nhỏ (về trị số) so với vận tốc ánh sáng. Còn gọi là cơ học Niutơn vì có cơ sở là các định luật Niutơn. CHCĐ được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và kĩ thuật. Xt. Cơ học.