Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CƠ HỌC CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ

(cg. cơ học chất lưu, thuỷ khí động lực học) x. Thuỷ - khí động lực.