Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CƠ HỌC

khoa học về chuyển động cơ học của các vật thể (tức là sự biến đổi của vị trí tương đối của chúng theo thời gian) và sự tương tác giữa chúng với nhau. CH cổ điển [còn gọi là CH Niutơn, vì dựa theo các định luật của Niutơn (I. Newton)] nghiên cứu chuyển động của các vật thể vĩ mô có vận tốc nhỏ (về trị số, tức tốc độ) so với vận tốc ánh sáng. CH cổ điển chia ra thành ba phần lớn: tĩnh học, động học và động lực học. Các định luật của CH cổ điển có nhiều ứng dụng trong tính toán máy móc, cơ cấu, các công trình xây dựng, các phương tiện giao thông vận tải, vv. Các vật thể có vận tốc lớn, so sánh được với vận tốc ánh sáng, được nghiên cứu bằng thuyết tương đối. Chuyển động của các vật thể vi mô được nghiên cứu trong CH lượng tử. Tuỳ thuộc vào đối tượng nghiên cứu, người ta phân ra CH của chất điểm và hệ chất điểm, CH của vật rắn, CH các môi trường liên tục. Trong những người sáng lập ra môn CH có thể kể đến Galilê (Galilée), Niutơn, vv. CH ảnh hưởng hình thành quan điểm cơ giới hoặc cơ giới luận. Xt. Niutơn (Các định luật).