Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
YANXKI

(Yansky), đơn vị ngoài hệ đo mật độ phổ của thông lượng bức xạ, được đặt theo tên nhà thiên văn vô tuyến Hoa Kì Yanxki (K. Jansky), kí hiệu Yan.1 Yan = 10-26W/(m2Hz). Đơn vị này được sử dụng trong thiên văn vô tuyến. Xt. Thiên văn vô tuyến.