Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CULÔNG

đơn vị điện tích, điện lượng trong hệ SI, kí hiệu C. Là điện lượng chuyển đi trong một giây bởi dòng điện một ampe. Tên đặt để kỉ niệm nhà vật lí Pháp Culông (C. A. de Coulomb).